De FIA heeft gisteravond laat het uiteindelijke vonnis in de Red Bull-zaak gepubliceerd. Zoals bekend moge zijn werd Daniel Ricciardo uit de Australische Grand Prix gediskwalificeerd, omdat zijn fuel flow tijdens de race te hoog was. Red Bull ging in beroep tegen deze beslissing, maar verloor het beroep eerder deze week. Nu heeft de FIA de volledige motivatie dus gepubliceerd. We zetten de belangrijkste bevindingen op een rijtje en gaan dan in op het vraagstuk of de straf voor Red Bull te licht, te zwaar of terecht is geweest.

Feiten

De uitspraak opent met een rijtje betrokken partijen en algemene feiten, zoals wat de nieuwe reglementen inhouden, hoe de sensoren gekalibreerd worden, etc. Belangrijk daarin is punt zes waarin staat dat een falende sensor of helemaal niet meer werkt of een heel duidelijk negatief getal weergeeft. In het eerste geval, zoals in punt zeven vermeld, treedt automatisch het back-up-systeem in werking. In het tweede geval, zoals in punt acht vermeld, kan de FIA het systeem resetten of, als het tijdens een sessie gebeurt, manueel overstappen op een back-up-systeem.

Dan gaat het nog een stukje door over welke sensoren de auto van Daniel Ricciardo had, wanneer de sensor was vervangen en welke correctiefactor moesten worden ingevoerd indien de sensor tijdens de race weer problemen op zou leveren (iets waarvan we weten dat Red Bull dat heeft genegeerd). FFM Sensor No. 73 gaf tijdens de race aan dat de fuel flow werd overschreden en dat Red Bull de correctie niet had ingevoerd. Dat deed het Red Bull kortstondig, maar leverde een tijdsverlies van 0,4 seconden per ronde op, waarna men weer op de oude voet verder ging – en tot en met de finishvlag een te hoge fuel flow had.

Beroep

De uitspraak volgt met wat artikelen over de beroepsprocedure. Red Bull verklaart hierin bijvoorbeeld dat er geen overtreding van het technisch reglement is geweest en dat de diskwalificatie van Daniel Ricciardo moet worden teruggedraaid. Mercedes heeft een verzoek ingediend als derde partij deel te nemen, evenals McLaren, Williams en Lotus, terwijl Force India een waarnemer heeft gestuurd.

Argumenten

Volgens Red Bull was de data van sensor 73 onbetrouwbaar, omdat deze in de derde training plotseling hogere waarden aangaf (iets wat al bekend was na de uitspraak van de wedstrijdleiding in Australiƫ). Volgens Red Bull gaven andere factoren aan dat haar eigen metingen correct waren en dat Ricciardo geen te hoge fuel flow in de race had. Volgens Red Bull zijn de Technische Afgeleiden van de FIA bindend en staat nergens in de reglementen dat men toestemming van de FIA nodig heeft een eigen systeem te hanteren.

Volgens de FIA kan een team echter niet zomaar een methode kiezen die haar beter uitkomt en volgens de FIA waren de waarden in de sensor te hoog, omdat Red Bull de instructies van de FIA niet heeft opgevolgd. En dan is puntje 35 wel heel interessant: volgens de FIA toonden de metingen van Red Bull eveneens aan dat Ricciardo tijdens de race de maximale fuel flow had overschreden! Mercedes mengde zich ook nog in het verhaal met een paar punten, maar daar ga ik verder niet op in. Het belangrijkste is dat ze vonden dat Red Bull een hogere straf verdiende.

Conclusie

Volgens het Hof moet een team te allen tijde aan de reglementen van de FIA voldoen en is het ook haar eigen verantwoordelijkheid dat te doen. Technische Afgeleiden zijn in die zin niet juridisch bindend, maar vormen wel een context voor artikel 2.7 uit het Technisch Reglement, waardoor ze alsnog opgevolgd dienen te worden. Mocht een team zich hier niet aan houden, riskeert dat team een straf. Red Bull heeft, aldus het hof, bewust het risico geaccepteerd een straf te krijgen.

Volgens het Hof heeft Red Bull niet aangetoond dat Ricciardo de maximale fuel flow heeft overschreden. Het back-up-systeem van Red Bull geeft alleen schattingen neer op waarde van een softwarecalculatie, maar zoals gezegd: door hier vanuit te gaan, heeft Red Bull Technische Afgeleiden niet opgevolgd en dus ook niet het Technisch Reglement. Bovendien mag men volgens het Technisch Reglement niet van softwaremodellen uitgaan waar het mechanische ontwerpen betreft.

De straf van Ricciardo blijft dus staan en de kosten van het proces zijn voor Red Bull.

Mijn mening

Het viel een beetje weg tussen alle juridische spraak, maar blijkbaar gaf de methode van Red Bull om de fuel flow te meten dus ook te hoge waarden aan, informatie die we nog niet hadden. Desondanks koos de Oostenrijkse renstal ervoor de fuel flow niet te verlagen. Dat deed men wel kortstondig, maar Ricciardo verloor op dat moment vier tienden per ronde en dus koos men er toch maar voor de fuel flow weer wat op te schroeven.

Red Bull heeft dus niet alleen het technische reglement overtreden, omdat men de sensoren van de FIA niet vertrouwde, maar heeft vervolgens doelbewust geen aanpassingen gedaan ook al bleek uit haar eigen data ook dat men het niet helemaal bij het rechte eind had. De diskwalificatie is niet alleen terecht, de diskwalificatie is eigenlijk een te lage straf. Een geldboete (los van de proceskosten) had wat mij betreft niet misstaan, evenals een schorsing – een voorwaardelijke, dat wel.

Red Bull is erg goed weggekomen.